Langs deze weg zet genen voet of zeg Maria wees gegroet

In de 17e eeuw maken de Franciscanen zich in Nederland sterk voor de verering van de smarten van Maria (De voorspelling van Simeon, De vlucht naar Egypte, Het verlies van de twaalfjarige Jezus in de tempel, De ontmoeting op de kruisweg, De kruisiging, De kruisafneming en De graflegging). De kapel wordt niet lang nadat in 1735 J.B Gilles – bisschop van Amijzone en vicaris generaal van het bisdom Luik-aan allen die de mis of litanie van Onze Lieve Vrouwe van smarten bidden een aflaat van 40 dagen verleent opgericht. Op 30 mei 1739 schenkt Paus Clemens een volle aflaat aan alle gelovigen die op de 7 feesten van Maria de kapel bezoeken. Op 11 januari 1747 wordt de kapel tot een “officiumecclesaisticum” (het kerkelijk dienstwerk) verheven. Door deze verheffing kan aan de kapel een priester worden verbonden.

In 1860 wordt de broederschap van O.L.Vrouwe der VII Weeën opgericht en in 1896 wordt de eerste bedevaart naar de kapel gehouden na het triduüm (driedaagse gebedsoefeningen met toespraken en overwegingen als voorbereiding op een kerkelijk feest of een herdenking) in de kerk. Het gerestaureerde eerbiedwaardige Mariabeeldje wordt vanuit de kerk in processie door de Putstraat, Minderbroederstraat, Kapelstraat waar op 7 plaatsen werd gestopt.

In 1915 wordt de kapel gerenoveerd omdat deze dringend aan groot onderhoud toe is. In november 1948 bestaat de kapel 200 jaar en worden er ter gelegenheid hiervan 6 gebrandschilderde ramen geplaatst. Het beeldje uit 1736 dat door een vliegende bom in december 1944 beschadigd raakte werd gerestaureerd. Van de gebrandschilderde ramen beelden 5 een smart uit en 1 raam de zeven smarten als geheel. In augustus 1988 wordt de gerestaureerde kapel onder grote belangstelling ingezegend.