In deze omgeving zijn 5 logeeradressen van “Vrienden op de Fiets“. Voor meer informatie zie website Vrienden op de Fiets.