Categories:

Langs en over de Maas met natuurgidsen van IVN Oss

Zondag 25 juli organiseert IVN Oss een zomerse natuurfietstocht onder begeleiding van natuurgidsen onder de titel ‘Drie pontjes, langs en over de Maas’. Deze fietstocht begint om 10.00 uur, is circa 35 km lang en duurt ongeveer 5 uur. We vertrekken vanaf het plein voor de Acropolis aan de Kloosterstraat in Megen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Neem voor onderweg een eigen lunchpakketje en wat drinken mee en steek wat geld op zak voor de pontjes (3x) en voor een eventueel bezoekje aan een terras. En denk aan het meenemen van een mondkapje, dat is op de pontjes nog verplicht (OV). Deelname is gratis.

Langs water

Het is een mooie fietstocht over de Maasdijk en Waaldijk en door het ‘rivierenland’. Prachtige nieuwe natuur is daar ontwikkeld, zoals de Liendense Waard. Fietsen over polderwegen en dijken langs bloemrijke graslanden. Kortom: veel om van te genieten. Het verste punt is het kasteel van Hernen met haar prachtige omgeving en tuin. Deze tuin gaat speciaal voor ons open.

Liendense Waard

De Liendense Waard is een natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas tussen Batenburg en Niftrik. Het gebied is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Een oude Maasarm die bij de kanalisatie van de Maas was dichtgegooid werd opnieuw uitgediept en er werden enkele nieuwe poelen uitgegraven. Het hele terrein tot aan de dijk doet nu dienst als overloopgebied.

De natuur die zich hier ontwikkelt, is te beschrijven als een combinatie van ruig grasland, dat wordt begraasd door het oud runderras Brandrode Runderen, en ooibos van voornamelijk wilgen en elzen. Een deel van het gebied is plasdrasterrein dat veel steltlopers en weidevogels aantrekt. Mogelijk zien we de lepelaar. Ook trekvogels verblijven in groten getale in de Liendense Waard.

Wandel- en fietsprogramma

We zijn weer gestart met ons wandel- en fietsprogramma. Voor meer info, kijk op www.ivn.nl/afdeling/ivn-oss of neem onze folder mee te op diverse informatiepunten (VVV, bib etc.) te vinden is.

Comments are closed