De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn. Het filmpje op de website van Meanderende Maas geeft hierover informatie.

De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Megen ligt in het centrum van dit gebied en om die reden wil TIM dan ook graag informatie geven over wat er allemaal staat te gebeuren.

Nog meer informatie is te vinden op de website van het project.

Comments are closed